• ली-आयन बॅटरी सायकल परीक्षक

ली-आयन बॅटरी सायकल परीक्षक

  • Nebula Notebook Li-ion Battery Pack Cycle Test System

    नेबुला नोटबुक ली-आयन बॅटरी पॅक सायकल चाचणी प्रणाली

    अमेरिकन टीआय कॉर्पोरेशनच्या योजनांचे बीक्यू 20 झेड 45, बीक्यू 20 झेड 75, बीक्यू 20 झेड 95, बीक्यू 20 झेड 70, बीक्यू 20 झेड 80, बीक्यू 2020, बीक्यू 2084, बीक्यू 2085, यासारख्या 2 एस -4 एस मोबाइल फोन, नोटबुक आणि टॅब्लेट पीसी बॅटरी पॅकच्या प्रभारी-स्त्राव सायकल चाचणीसाठी चाचणी प्रणाली लागू केली जाऊ शकते. बीक्यू 2060, बीक्यू 3060, 30 जे 55 आणि 40 झेड 50 इ.